Συστημα κατακλισης επαγγελματικών μαγειρείων

Συστημα κατακλισης επαγγελματικών μαγειρείων
Περιγραφή

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


    Το κατασβεστικό υλικό θα είναι υγρό BONPET κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας  F (μαγειρικά έλαια και λίπη) όπως και για πυρκαγιές τύπου Α (στερεά καύσιμα), Β (υγρά καύσιμα), C (αέρια καύσιμα), χωρίς απαίτηση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή και καυσίμου για την κατηγορία F. (Αρ. Πρωτ.  41499 Φ.701.6  17/8/2009)

 

 

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ

  1. Είναι πλέον το μοναδικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα και χωρίς περιορισμούς για κατάσβεση σε όλες τις κατηγορίες πυρκαγιάς   Α, Β, F, C, με η χωρίς την παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος.
  2. Δεν απαιτείται καμία εγκατάσταση πυρανίχνευσης για τη λειτουργία του.
  3. Λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα όπως τα μέχρι σήμερα συστήματα καταιόνησης (sprinklers) τοπικής εφαρμογής.
  4. Είναι το ισχυρότερο υλικό σε πιστοποιημένες κατασβεστικές ικανότητες.
  5. Μπορεί να αντικαταστήσει τα αντίστοιχα μέχρι σήμερα συστήματα σκόνης λειτουργώντας με την ίδια λογική μεταλλικών σωληνώσεων με sprinklers και δοχείο 6 ή 9 λίτρων που θα περιέχει πλέον υγρό BONPET. (Πρέπει απαραίτητα να γίνει έλεγχος της υπάρχουσας εγκατάστασης από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας και μηχανικό, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα της και η απαιτούμενη ποσότητα υλικού).
  6. Είναι ΜΗ Τοξικό και Βιοδιασπώμενο υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον (OZONE FRIENDLY).
  7. Δεν προκαλεί πρόσθετες ζημιές όπως πχ. η σκόνη. (Όπου πέσει το υγρό ΒΟΝΡΕΤ μπορούμε να το καθαρίσουμε απλά και εύκολα με ένα πανάκι).
  8. Το υγρό ΒΟΝΡΕΤ δεν βλάπτει ούτε τον άνθρωπο, ούτε τα ζώα και είναι ακίνδυνο για τα τρόφιμα.
  9. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την παρουσία ανθρώπων κατά την διαδικασία της κατάσβεσης.
  10. Βάσει των γενικών χαρακτηριστικών του, το υγρό BONPET όπου πέσει δεν επιτρέπει αναζωπύρωση της φωτιάς (επανάφλεξη), λόγω της δεύτερης ενέργειας στην διαδικασία κατάσβεσης που διαθέτει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς θα σπάσει η αμπούλα της αυτόματης κλειστής κεφαλής (sprinkler) και θα γίνει κατάσβεση με αυτόματη κατάκλιση του υγρού BONPET.
Εναλλακτικά στη χειροκίνητη λειτουργία ανοίγουμε τη βάνα που βρίσκεται στην αρχή του δεύτερου κλάδου και πετυχαίνουμε χειροκίνητη κατάσβεση από τα ανοικτά ακροφύσια.