Πινακες

Πινακες
Περιγραφή

Με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα και την ευκολία εγκατάστασης οι πίνακας univel προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση για εγκαταστάσεις βιομηχανικού τύπου χάρη στη στιβαρή μεταλλική κατασκευή του.

 

Παρέχουν ανεξάρτητες ζώνες πυρανίχνευσης σε κάθε μια από τις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως και 20 ανιχνευτές και 2 γραμμές σειρήνων για τη σύνδεση συσκευών συναγερμού π.χ. φαροσειρήνες.