Φαροσειρηνες

Φαροσειρηνες
Περιγραφή

Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνες για σύνδεση άμεσα σε βρόγχο πίνακα πυρανίχνευσης. Καταλαμβάνουν μια μόνο διεύθυνση ενώ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τόνου και της ηχητικής έντασης της μέσω του προγραμματισμού του πίνακα.

 

Για εγκαταστάσεις εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες και την υγρασία χρησιμοποιούμε την έκδοση με βαθμό προστασίας IP66. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο EN54.